هاستینگ ویژه دانلود دایرکت ادمین آلمان

DL_5GB

اخرین نسخه Directadmin
وب سرور apachee
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • ندارد ساب دامین
 • 1 عدد پارک دامین
 • نامحدود ادون دامین
 • آلمان مکان سرور
 • hetzner دیتاسنتر
 • ندارد بک اپ گیری
 • کلود لینوکس(میزبانی ابری) سیستم عامل
 • ندارد قابلیت دیتابس
DL_10GB

اخرین نسخه Directadmin
وب سرور apachee
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • ندارد ساب دامین
 • 1عدد پارک دامین
 • نامحدود ادون دامین
 • آلمان مکان سرور
 • hetzner دیتاسنتر
 • کلود لینوکس(میزبانی ابری) سیستم عامل
 • ندارد قابلیت دیتابس
DL_20GB

اخرین نسخه Directadmin
وب سرور apachee
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادون دامین
 • آلمان مکان سرور
 • hetzner دیتاسنتر
 • ندارد بک آپ گیری
 • کلود لینوکس(میزبانی ابری) سیستم عامل
 • ندارد قابلیت دیتابس
DL_30GB

اخرین نسخه Directadmin
وب سرور apachee
وب سرویس » کلود لینوکس
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادون دامین
 • آلمان مکان سرور
 • hetzner دیتاسنتر
 • ندارد بک آپ گیری
 • ندارد قابلیت دیتابس
DL_80GB

اخرین نسخه Directadmin
وب سرور apachee
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 80 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادون دامین
 • آلمان مکان سرور
 • hetzner دیتاسنتر
 • ندارد بک آپ گیری
 • کلود لینوکس وی سرویس
 • ندارد قابلیت دیتابس