میزبانی وب پربازدید

میزبانی وبسایت های پربازدید


قوانین سرویس


ترنج طرح طراحی چتروم را پذیرش نمیکند


این سرویس مختص به میزبانی چتروم های پر بازدید میباشد


پشتیبانی چتروم شامل ارائه آپدیت ماهانه نمیباشد
ترنج طرح
تنها میزبانی و رفع مشکلات چتروم را انجام خواهد داد


در صورتی که شرایط را پذیرا میباشید میتوانید این سرویس را سفارش دهید


اطلاعات و میزان منابع خود را ارسال کنید تا قیمت و اطلاعات سرویس شما ارسال شود