سرویس پیامک

پلن اول پیامک

حذف شماره از دفترچه ندارد

 • دارد ارسال تکی
 • دارد ارسال گروهی
 • ندارد قابلیت دریافت پیامک
 • ندارد منشی پیام دریافتی
 • ندارد بلک لیست
 • ندارد گروه پیامک پیشفرض
 • ندارد لیست دفتر چه ها
 • دارد افزودن دفترچه
 • دارد توانایی افزودن دفتر چه
 • دارد ویرایش دفترچه
 • ندارد خروجی از دفترچه تلفن
 • دارد لیست شماره ها
 • دارد افزودن شماره جدید
 • ندارد افزودن شماره از فایل
 • دارد افزودن شماره به دفتر چه
 • ندارد مدیریت فیلد های دفترچه
 • ندارد امکانات پیشرفته
 • ندارد خدمات هوشمند
 • ندارد مدیریت همکاران
 • دارد مشاهده خبر
 • دارد لیست اخبار
 • ندارد خرید شماره
پلن دوم پیامک
 • دارد ارسال تکی و گروهی
 • دارد ورودی شماره از فایل
 • دارد ورودی از دفترچه تلفن
 • دارد ارسال با کلمات کلیدی
 • دارد ارسال با کلمات طولانی
 • دارد ارسال با زبان های مختلف
 • دارد تخمین هزینه ارسال
 • دارد گزارشات ارسال
 • دارد استفاده از پیام های پیش فرض
 • دارد ارسال زمانبندی
 • دارد کارت ویزیت
 • دارد دفترچه تلفن
 • دارد بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
 • دارد ارسال وپ
 • دارد ارسال هدفمند
 • دارد ارسال فلش
 • ندارد پیامک مناسبت و یادآوری
 • ندارد پاسخ تبلیغاتی
 • ندارد ارسال بر اساس جنسیت و سن
 • ندارد ارسال منطقه ای ایرانسل
 • ندارد ارسال بر اساس دکل های BTS
 • ندارد ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
 • ندارد ارسال پیامک مشاغل شهر
 • ندارد ارسال پیامک بین المللی
 • ندارد ارسال پیامک کارت ویزیت
 • ندارد مدیریت رویدادها
 • ندارد نظرسنجی و آمارگیری
 • ندارد صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ندارد برگزاری مسابقات
 • ندارد منشی عضویت
 • ندارد تعریف واحدهای سازمانی
 • ندارد وب سرویس
 • ندارد خدمات هوشمند
 • ندارد مدیریت پاسخ از URL
 • ندارد مدیریت Remote Database
 • ندارد دایورت پیامک
 • دارد بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
 • دارد خرید آنلاین شارژ
 • دارد خطوط عمومی
 • ندارد شماره اختصاصی 15 رقمی