سرویس پیامک

پلن کاربری پیامک

حذف شماره از دفترچه دارد
در غیر این صورت سرویس لغو خواهد شد

  • دارد ارسال تکی
  • دارد ارسال گروهی
  • دارد قابلیت دریافت پیامک
  • دارد منشی پیام دریافتی
  • دارد بلک لیست
  • دارد گروه پیامک پیشفرض
  • دارد لیست دفتر چه ها
  • دارد افزودن دفترچه
  • دارد توانایی افزودن دفتر چه
  • دارد ویرایش دفترچه
  • دارد خروجی از دفترچه تلفن
  • دارد لیست شماره ها
  • دارد افزودن شماره جدید
  • دارد افزودن شماره از فایل
  • دارد افزودن شماره به دفتر چه
  • دارد مدیریت فیلد های دفترچه
  • دارد امکانات پیشرفته
  • دارد خدمات هوشمند
  • دارد مدیریت همکاران
  • دارد مشاهده خبر
  • دارد لیست اخبار
  • دارد خرید شماره
  • این پلن رایگان می باشد و برای جلوگیری از حذف آن تا ده روز پس از ثبت نام می بایست شارژ کرده و یک پیامک جهت فعالسازی ارسال گردد توجه
پلن نمایندگی پنل پیامکدر غیر این صورت سرویس لغو خواهد شد

  • دارد ارسال تکی و گروهی
  • دارد ورودی شماره از فایل
  • دارد ورودی از دفترچه تلفن
  • دارد ارسال با کلمات کلیدی
  • دارد ارسال با کلمات طولانی
  • دارد ارسال با زبان های مختلف
  • دارد تخمین هزینه ارسال
  • دارد گزارشات ارسال
  • دارد استفاده از پیام های پیش فرض
  • دارد ارسال زمانبندی
  • دارد کارت ویزیت
  • دارد دفترچه تلفن
  • دارد بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
  • دارد ارسال وپ
  • دارد ارسال هدفمند
  • دارد ارسال فلش
  • دارد پیامک مناسبت و یادآوری
  • دارد پاسخ تبلیغاتی
  • دارد ارسال بر اساس جنسیت و سن
  • دارد ارسال منطقه ای ایرانسل
  • دارد ارسال بر اساس دکل های BTS
  • دارد ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
  • دارد ارسال پیامک مشاغل شهر
  • دارد ارسال پیامک بین المللی
  • دارد ارسال پیامک کارت ویزیت
  • دارد مدیریت رویدادها
  • دارد نظرسنجی و آمارگیری
  • دارد صندوق انتقادات و پیشنهادات
  • دارد برگزاری مسابقات
  • دارد منشی عضویت
  • دارد تعریف واحدهای سازمانی
  • دارد وب سرویس
  • دارد خدمات هوشمند
  • دارد مدیریت پاسخ از URL
  • ندارد مدیریت Remote Database
  • دارد دایورت پیامک
  • دارد بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
  • دارد پشتیبانی 24 ساعته
  • دارد خرید آنلاین شارژ
  • دارد خطوط عمومی
  • دارد شماره اختصاصی 15 رقمی
  • این پلن رایگان می باشد و برای جلوگیری از حذف آن تا ده روز پس از ثبت نام می بایست شارژ کرده و یک پیامک جهت فعالسازی ارسال گردد توجه