هاستینگ ویژه بک آپ دایرکت ادمین آلمان

backup_2GB

بک آپ هفتگی / ماهانه
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور Nginx
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادون دامین
 • انگلیس مکان سرور
 • hetzner دیتاسنتر
backup_5GB

بک آپ هفتگی / ماهانه
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور Nginx
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادون دامین
 • انگلیس مکان سرور
 • hetzner دیتاسنتر
backup_10GB

بک آپ هفتگی / ماهانه
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور Nginx
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادون دامین
 • انگلیس مکان سرور
 • hetzner دیتاسنتر
backup_20GB

بک آپ هفتگی / ماهانه
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور Nginx
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادون دامین
 • انگلیس مکان سرور
 • hetzner دیتاسنتر
backup_30GB

بک آپ هفتگی / ماهانه
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور Nginx
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادون دامین
 • انگلیس مکان سرور
 • hetzner دیتاسنتر
backup_100GB

بک آپ هفتگی / ماهانه
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور Nginx
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادون دامین
 • انگلیس مکان سرور
 • hetzner دیتاسنتر