اختلال در سرور هاستینگ و نمایندگی ها (programat)
  • Prioritat - Crític
  • Afectant Servidor - hosting
  • با توجه به اختلالات از سمت زیر ساخت ایران و همچنین تغییرات در شبکه ها 

    بر آن شدیم تا تغیراتی در شبکه سرور ها جهت افزایش بازدهی بیشتر انجام دهیم

    پیش از هرچی از همراهی شما متشکریم

  • Data - 2019/01/03 16:12 - 2019/01/04 00:00
  • Última actualització - 2019/01/01 14:15

Estat del servidor

A sota hi ha una llista en temps real dels nostres servidors, on pot comprovar qualsevol problema conegut.

Server HTTP FTP POP3 Info de PHP Càrrega del servidor Hores d'Alta
dl1 Info de PHP
hosting Info de PHP
ressellers Info de PHP