اختلال در سرور هاستینگ و نمایندگی ها (已排程)
  • 優先級 - 重大
  • 影響範圍 伺服器 - hosting
  • با توجه به اختلالات از سمت زیر ساخت ایران و همچنین تغییرات در شبکه ها 

    بر آن شدیم تا تغیراتی در شبکه سرور ها جهت افزایش بازدهی بیشتر انجام دهیم

    پیش از هرچی از همراهی شما متشکریم

  • 日期 - 2019/01/03 16:12 - 2019/01/04 00:00
  • 最後更新 - 2019/01/01 14:15

伺服器狀態

以下是我們所有伺服器的即時概況,您可以在此查看是否有任何已知問題發生。

伺服器名稱 HTTP FTP POP3 PHP 資訊 伺服器負載 可用時間
dl1 PHP 資訊
hosting PHP 資訊
ressellers PHP 資訊