اختلال در سرور هاستینگ و نمایندگی ها (Gepland)
  • Prioriteit - Kritisch
  • Beïnvloedingen Server - hosting
  • با توجه به اختلالات از سمت زیر ساخت ایران و همچنین تغییرات در شبکه ها 

    بر آن شدیم تا تغیراتی در شبکه سرور ها جهت افزایش بازدهی بیشتر انجام دهیم

    پیش از هرچی از همراهی شما متشکریم

  • Datum - 2019/01/03 16:12 - 2019/01/04 00:00
  • Laatste update - 2019/01/01 14:15

Server status

Hieronder vindt u een real-time overzicht van onze servers, waar eventuele bekende problemen vermeld staan

Server HTTP FTP POP3 PHP info Server belasting Uptime
dl1 PHP info
hosting PHP info
ressellers PHP info