اختلال در سرور هاستینگ و نمایندگی ها (Geplant)
  • Priorität - Kritisch
  • Betreffend Server - hosting
  • با توجه به اختلالات از سمت زیر ساخت ایران و همچنین تغییرات در شبکه ها 

    بر آن شدیم تا تغیراتی در شبکه سرور ها جهت افزایش بازدهی بیشتر انجام دهیم

    پیش از هرچی از همراهی شما متشکریم

  • Datum - 2019/01/03 16:12 - 2019/01/04 00:00
  • Zuletzt aktualisiert - 2019/01/01 14:15

Server-Status

Die untenstehende Tabelle zeigt den aktuellen Serverstatus. Sie können diese Seite dazu benutzen, um nachzusehen, ob einer der Serverdienste ausgefallen ist.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverauslastung Online seit
dl1 PHP Info
hosting PHP Info
ressellers PHP Info