اختلال در سرور هاستینگ و نمایندگی ها (Programmato)
  • Priorità - Critico
  • Colpendo Server - hosting
  • با توجه به اختلالات از سمت زیر ساخت ایران و همچنین تغییرات در شبکه ها 

    بر آن شدیم تا تغیراتی در شبکه سرور ها جهت افزایش بازدهی بیشتر انجام دهیم

    پیش از هرچی از همراهی شما متشکریم

  • Data - 2019/01/03 16:12 - 2019/01/04 00:00
  • Ultimo Aggiornamento - 2019/01/01 14:15

Stato del server

La tabella sottostante indica lo stato dei nostri server in tempo reale. Da qui puoi vedere se risulta qualche problema già segnalato in lavorazione.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Carico del server Uptime
dl1 PHP Info
hosting PHP Info
ressellers PHP Info