اختلال در سرور هاستینگ و نمایندگی ها (Planlagt)
  • Prioritet - Kritisk
  • Berører Server - hosting
  • با توجه به اختلالات از سمت زیر ساخت ایران و همچنین تغییرات در شبکه ها 

    بر آن شدیم تا تغیراتی در شبکه سرور ها جهت افزایش بازدهی بیشتر انجام دهیم

    پیش از هرچی از همراهی شما متشکریم

  • Dato - 2019/01/03 16:12 - 2019/01/04 00:00
  • Sist oppdatert - 2019/01/01 14:15

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
dl1 PHP-info
hosting PHP-info
ressellers PHP-info