اختلال در سرور هاستینگ و نمایندگی ها (запланировано)
  • Приоритет - критический
  • Затрагивает сервер - hosting
  • با توجه به اختلالات از سمت زیر ساخت ایران و همچنین تغییرات در شبکه ها 

    بر آن شدیم تا تغیراتی در شبکه سرور ها جهت افزایش بازدهی بیشتر انجام دهیم

    پیش از هرچی از همراهی شما متشکریم

  • Дата - 2019/01/03 16:12 - 2019/01/04 00:00
  • Обновлено - 2019/01/01 14:15

Статус сервера

Ниже показан статус наших серверов (и проблемы, если таковые есть).

Сервер HTTP FTP POP3 PHP Info Нагрузка Без перебоев
dl1 PHP Info
hosting PHP Info
ressellers PHP Info