اختلال در سرور هاستینگ و نمایندگی ها (Programado)
  • Prioridad - Crítico
  • Afectando Servidor - hosting
  • با توجه به اختلالات از سمت زیر ساخت ایران و همچنین تغییرات در شبکه ها 

    بر آن شدیم تا تغیراتی در شبکه سرور ها جهت افزایش بازدهی بیشتر انجام دهیم

    پیش از هرچی از همراهی شما متشکریم

  • Fecha - 2019/01/03 16:12 - 2019/01/04 00:00
  • Ultima Actualización - 2019/01/01 14:15

Estado del Servidor

Abajo hay una lista en tiempo real de nuestros servidores, donde puedes comprobar si hay algún problema conocido.

Servidor HTTP FTP POP3 Info de PHP Carga del Servidor Horas de Alta
dl1 Info de PHP
hosting Info de PHP
ressellers Info de PHP