اختلال در سرور هاستینگ و نمایندگی ها (Planerad)
  • Prioritet - Kritisk
  • Gällande Server - hosting
  • با توجه به اختلالات از سمت زیر ساخت ایران و همچنین تغییرات در شبکه ها 

    بر آن شدیم تا تغیراتی در شبکه سرور ها جهت افزایش بازدهی بیشتر انجام دهیم

    پیش از هرچی از همراهی شما متشکریم

  • Datum - 2019/01/03 16:12 - 2019/01/04 00:00
  • Senast Uppdaterad - 2019/01/01 14:15

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
dl1 PHP Info
hosting PHP Info
ressellers PHP Info