سرویس پیامک

پلن کاربری پیامک

حذف شماره از دفترچه دارد
در غیر این صورت سرویس لغو خواهد شد

 • دارد ارسال تکی
 • دارد ارسال گروهی
 • دارد قابلیت دریافت پیامک
 • دارد منشی پیام دریافتی
 • دارد بلک لیست
 • دارد گروه پیامک پیشفرض
 • دارد لیست دفتر چه ها
 • دارد افزودن دفترچه
 • دارد توانایی افزودن دفتر چه
 • دارد ویرایش دفترچه
 • دارد خروجی از دفترچه تلفن
 • دارد لیست شماره ها
 • دارد افزودن شماره جدید
 • دارد افزودن شماره از فایل
 • دارد افزودن شماره به دفتر چه
 • دارد مدیریت فیلد های دفترچه
 • دارد امکانات پیشرفته
 • دارد خدمات هوشمند
 • دارد مدیریت همکاران
 • دارد مشاهده خبر
 • دارد لیست اخبار
 • دارد خرید شماره
 • این پلن رایگان می باشد و برای جلوگیری از حذف آن تا ده روز پس از ثبت نام می بایست شارژ کرده و یک پیامک جهت فعالسازی ارسال گردد توجه
پلن نمایندگی پنل پیامکدر غیر این صورت سرویس لغو خواهد شد

 • دارد ارسال تکی و گروهی
 • دارد ورودی شماره از فایل
 • دارد ورودی از دفترچه تلفن
 • دارد ارسال با کلمات کلیدی
 • دارد ارسال با کلمات طولانی
 • دارد ارسال با زبان های مختلف
 • دارد تخمین هزینه ارسال
 • دارد گزارشات ارسال
 • دارد استفاده از پیام های پیش فرض
 • دارد ارسال زمانبندی
 • دارد کارت ویزیت
 • دارد دفترچه تلفن
 • دارد بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
 • دارد ارسال وپ
 • دارد ارسال هدفمند
 • دارد ارسال فلش
 • دارد پیامک مناسبت و یادآوری
 • دارد پاسخ تبلیغاتی
 • دارد ارسال بر اساس جنسیت و سن
 • دارد ارسال منطقه ای ایرانسل
 • دارد ارسال بر اساس دکل های BTS
 • دارد ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
 • دارد ارسال پیامک مشاغل شهر
 • دارد ارسال پیامک بین المللی
 • دارد ارسال پیامک کارت ویزیت
 • دارد مدیریت رویدادها
 • دارد نظرسنجی و آمارگیری
 • دارد صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • دارد برگزاری مسابقات
 • دارد منشی عضویت
 • دارد تعریف واحدهای سازمانی
 • دارد وب سرویس
 • دارد خدمات هوشمند
 • دارد مدیریت پاسخ از URL
 • ندارد مدیریت Remote Database
 • دارد دایورت پیامک
 • دارد بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • دارد پشتیبانی 24 ساعته
 • دارد خرید آنلاین شارژ
 • دارد خطوط عمومی
 • دارد شماره اختصاصی 15 رقمی
 • این پلن رایگان می باشد و برای جلوگیری از حذف آن تا ده روز پس از ثبت نام می بایست شارژ کرده و یک پیامک جهت فعالسازی ارسال گردد توجه